Vi bruker informasjonskapsler for å analysere bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

Send forespørsel

Egenerklæring

Egenerklæring

Før avtalen

- Jeg bekrefter at jeg er 18 år eller eldre og kan fremvise ID hvis det blir spurt.

 -Jeg er ikke gravid, ammer eller påvirket av narkotika eller alkohol.

 -Jeg vil informere tatovøren om eventuelle medisinske tilstander, allergier eller hudsykdommer jeg har, nedsatt immunforsvar, sykdom som kan overføres gjennom blod, forhold som kan gi økt fare for smitte, behov for utvidede hygieniske tiltak, samt om eventuelle medisiner jeg tar.

- Jeg har lest og forstått etteromsorgsinstruksene (link).

Under avtalen

- Jeg forstår at tatovering er en permanent beslutning, og at jeg er fullt ansvarlig for resultatet av min tatovering.

- Jeg er klar over at gjennomtrengning av hud med blekk gir risiko for infeksjoner, betennelser og allergiske reaksjoner.

- Jeg vil følge instruksjoner og anbefalinger fra tatoveringskunstneren under tatoveringsprosessen.

- Jeg vil ikke bringe barn til avtalen, da deres tilstedeværelse kan utfordre sikkerheten og kvaliteten på min tatovering.

- Jeg vil på forhånd spørre tatovøren om gjester kan oppholde seg i nærheten, og forstår det kan hende det ikke er plass.

Etteromsorg

- Jeg vil følge etteromsorgsinstruksene som er gitt av tatoveringskunstneren for å sikre riktig helbredelse.

- Jeg vil ikke plukke, skrape eller utsette tatoveringen for sol eller andre skadelige elementer.

- Jeg vil kontakte studioet hvis jeg har noen bekymringer om helingsprosessen eller hvis jeg legger merke til tegn på infeksjon eller uønskede reaksjoner.

- Tatovering på steder som hender, fingre, føtter, knær og albuer er slitasje-områder hvor blekk vil bli slitt bort. Etterbehandling av disse stedene er også utfordrende, og sluttresultatet ender ofte opp som slitt og falmet. Disse stedene kan farges opp igjen mot betaling.

Ansvar

- Jeg forstår at tatoveringskunstneren har rett til å nekte tjenester hvis de anser det som farlig eller hvis jeg ikke er i stand til å fremvise bevis på alder.

- Jeg forstår at tatovørens oppgave er å deponere blekket i huden, og hvordan blekket sitter/gror/sluttresultatet er individuelt og mitt eget ansvar.

- Jeg frigjør tatoveringskunstneren og studioet fra ethvert ansvar knyttet til komplikasjoner eller reaksjoner som kan oppstå under eller etter tatoveringsprosessen, med mindre det skyldes grov uaktsomhet eller bevisst uaktsomhet på deres side.

- Jeg forstår at det ikke finnes noen form for angrerett.

- Ved valg av lærling: Jeg forstår at en lærling har mindre erfaring og har lavere pris enn erfarne tatovører. Jeg forstår at tatovering utført av lærling kan gi økt risiko for feil/mangler ved designmessig utførelse og for selve helingen. For å rette opp i eventuelle feil/mangler utført av lærling må jeg betale for utstyret som brukes.

- Våre tatovører er selvstendige leietakere. Dersom det skulle være behov for oppfølging i ettertid av en tatovering, kan du kontakte studioet for å få en vurdering av tatovøren om hva som bør gjøres. Enhver avtale som gjøres med en tatovør gjelder mellom deg selv og tatovøren. Masterpiece Tattoo Family har ingen form for ansvar utover dette, hvor selskapet fremleier kun arealer til selvstendige artister.

Markedsføring

- Jeg samtykker til at Masterpiece kan fotografere og filme deler av tatoveringsøkten og sluttresultatet til bruk for markedsførende tiltak. Foto- og videomateriell eies av Masterpiece.

- Jeg vil informere tatovøren dersom jeg ikke ønsker å bli fotografert eller filmet, eller om dette skal begrenses på noe vis.